Veritas Delta zajmie się dla Ciebie: prowadzeniem ksiąg rachunkowych ewidencją podatku zryczałtowanego ewidencją VAT prowadzeniem ewidencji środków trwałych sporządzeniem deklaracji podatkowych sporządzaniem i składaniem okresowych sprawozdań finansowych sporządzaniem i składaniem sprawozdań do GUS pomocą przy ustanowienia polityki rachunkowości doradztwem księgowym sporządzaniem listy płac sporządzaniem umów o pracę i umów cywilno-prawnych prowadzeniem bieżących rozliczeń z ZUS i US sporządzaniem rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników prowadzeniem akt personalnych pracowników doradztwem w zakresie polityki personalnej