zmiany podatkowe 2021

Najważniejsze zmiany podatkowe w 2021 roku

Praktycznie zawsze na początku roku kalendarzowego wchodzą w życie zmiany w przepisach prawnych, również tych dotyczących podatków. Nie inaczej było w tym roku, a przez pandemię przedsiębiorcy musieli i muszą być nadal gotowi na zmiany, które mają pomóc im przetrwać mimo długotrwałego zamknięcia. Oto zbiór podstawowych nowelizacji przepisów, czyli zmiany w podatkach 2021.

                    Po pierwsze, tak zwany Estoński CIT

Pierwszą ważną zmianą obowiązującą od 2021 roku jest tak zwany Estoński CIT. Dlaczego Estoński? Właśnie dlatego, że taki obowiązuje właśnie w tym kraju. Polega to na tym, że spółki, które wypracowują zysk nie muszą płacić podatku CIT od zarobionej kwoty od razu. Zapłacić podatek należy dopiero w momencie . wypłacenia zysków  w formie dywidendy. Oczywiście nie każda spółka może sobie na to pozwolić. Warunkiem jest obrót nie wyższy niż 100 milionów złotych (włącznie z podatkiem VAT), a także wspólnicy niebędący osobami prawnymi i współpraca z co najmniej trzema osobami, które nie są wspólnikami, nie posiadać udziałów w innych spółkach, posiadać określony wzrost inwestycji w środkach trwałych, posiadać mniej niż połowę przychodów, które pochodzą z dochodów pasywnych. Estoński CIT można wybrać na okres 4 lat, a po ich upływie przedłużyć na kolejne 4 poprzez zawiadomienie naczelnika urzędu skarbowego według urzędowego wzoru.

                    Po drugie, opodatkowane spółki komandytowej

Ta zmiana niewątpliwie jest najbardziej kontrowersyjna. Spółki komandytowe zostały od 2021 roku obciążone podatkiem CIT. W wielu przypadkach oznacza to podwójne opodatkowanie. Spółka jako podatnik będzie musiała uiścić podatek od dochodów spółki komandytowej oraz od dochodów wspólników. O ile komplementariusz może go uniknąć poprzez odliczenie podatku od swojej dywidendy o wcześniej zapłacony podatek CIT, o tyle komandytariusz niestety takiej możliwości nie ma. W jego przypadku możliwe jest wyłącznie zwolnienie z podatku dochodowego kwoty stanowiące 50 proc. przychodów uzyskanych przez komandytariusza z tytułu udziału w zyskach w spółce komandytowej mającej siedzibę lub zarząd na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie więcej jednak niż 60 tys. zł w roku podatkowym odrębnie z tytułu udziału w zyskach w każdej takiej spółce komandytowej, w której podatnik jest komandytariuszem.. Spółki komandytowe mogły przez pierwsze 4 miesiące roku, czyli do końca kwietnia 2021 nie stosować nowych przepisów, ale miały obowiązek rozpoczęcia prowadzenia od 1 maja nowych ksiąg rachunkowych.

                    Po trzecie, pakiet SLIM VAT

Kolejna ważna sprawa to zmiany w podatku VAT 2020. Chodzi tu o pakiet Slim VAT przewidujący różne uproszczenia w odliczaniu i rozliczeniu tego podatku. W pakiecie znalazło się między innymi przedłużenie czasu na odliczenie VAT dla przedsiębiorców, którzy rozliczają ten podatek miesięcznie z 3 do 4 miesięcy. Ponadto pakiet przewiduje podwyższenie limitu na prezenty o niskiej wartości z 10 na 20 złotych (do tej kwoty nie trzeba ewidencjonować prezentów), brak obowiązku potwierdzania faktury korygującej na minus oraz spójne kursy walut dla podatku VAT i dochodowego przy wystawieniu faktury VAT w innym terminie niż wykonana została usługa. Oprócz tego w pakiecie jest jeszcze wiele innych zmian.

                    Po czwarte, korekta JPK VAT bez czynnego żalu

Zmiany w podatkach VAT dotyczą również Jednolitych Plików Kontrolnych. Teraz przedsiębiorcy składają jeden plik, podczas gdy wcześniej odrębnie składali plik i deklarację. Ponadto wprowadzona została konieczność oznaczania transakcji dotyczących towarów wrażliwych oraz usług niematerialnych specjalnymi kodami GTU. Niestety okazało się, że kody te generują wiele problemów. Często są przypisywane błędnie, przez brak pewności przedsiębiorców co do tego, jaki kod przypisać. Za błędy w JPK VAT grożą wysokie kary finansowe. Dotąd można było uniknąć kar wysyłając pisemną informację o błędach i korektach, zwaną czynnym żalem. Niestety bywało często, że robił się przez to bałagan, bo czynnego żalu nie można było wysłać razem z plikiem. Wysłany inną drogą czynny żal docierał do US później niż plik i były przez to tylko kłopoty. Postanowiono więc wprowadzić tutaj zmianę i zrezygnować z czynnego żalu. Przedsiębiorca nie będzie już musiał go wysyłać. Wystarczy, że złoży skuteczną korektę i opłaci podatek.

                    Po piąte, zwiększenie progu do zastosowania obniżonej stawki 9% CIT

Podatnicy  będący małymi podatnikami lub rozpoczynający działalność gospodarczą w danym roku podatkowym mogą opłacać podatek CIT w niższej stawce, 9%. Od 1 stycznia zmienił się limit przychodów, do którego można korzystać z niższej stawki podatku, który z 1,2 miliona Euro zwiększył się do 2 milionów Euro.

                    Po szóste, zniesienie ulgi abolicyjnej

Oprócz opodatkowania spółek komandytowych, kolejną negatywną nowelizacją jest zniesienie ulgi abolicyjnej, które uderza w osoby pracujące za granicą. Ulga abolicyjna dawała im bowiem możliwość uniknięcia podwójnego opodatkowania. Po likwidacji tej ulgi osoby pracujące w niektórych krajach zapłacą zarówno podatek w kraju, w którym pracują, jak i w Polsce. Jedyne zwolnienie, jakie przewidział ustawodawca, dotyczy sytuacji, kiedy zarobki nie przekroczą 8 000 zł. Wówczas nie będzie konieczności zapłaty podatku w Polsce, a więc limit tego podatku wyniesie 1 360 zł.

                    Po siódme, zmiany w ryczałcie

W 2021 roku wprowadzone zostały korzystne zmiany w zakresie rozliczania podatku na zasadach ryczałtu ewidencjonowanego. Stawki podatku są teraz niższe i więcej podatników może skorzystać z tego sposobu rozliczania. Przede wszystkim podwyższony został limit umożliwiający skorzystanie z ryczałtu ewidencjonowanego z 250 tys. Euro na aż 2 mln Euro. dodatkowo wprowadzonymi zmianami Stawka ryczałtu 20%  uległa obniżeniu z 20% na 17%. Rozszerzona została również definicja wolnego zawodu. Teraz do tych zawodów należy także psycholog, prawnik (adwokat, notariusz, radca prawny), architekt, inżynier budowlany, fizjoterapeuta, księgowy czy doradca podatkowy. Ponadto ustalona została nowa stawka ryczałtu – 15% dla, między innymi, programistów. Największą zmianą jednak jest możliwość rozliczania ryczałtem przychodów z najmu działalności gospodarczej, które wcześniej było możliwe tylko dla najmu prywatnego. Długie było oczekiwanie na możliwość korzystania z 8,5% stawki przy limicie do 100 tys. zł i 12,5%  powyżej 100 tys. zł.