UoP vs B2B

Co wybrać: UoP czy B2B?

Forma zatrudnienia UoP vs B2B

 

Umowa o pracę jeszcze kilka lat temu była jedną z najbardziej pożądanych przez pracowników formą zatrudnienia. Jednak zaczęło się to zmieniać. Obecnie coraz więcej osób decyduje się przejść na kontrakt B2B, czyli na samozatrudnienie. Co się z tym wiąże? Co wybrać: B2B vs UoP? A co zaproponować pracownikowi?

 

Charakterystyka formy zatrudnienia B2B

 

Podstawowym wyróżnikiem tej formy współpracy jest rodzaj relacji. Nie ma tu pracownika i pracodawcy. Mamy za to dwa przedsiębiorstwa, które nawiązują ze sobą współpracę na zasadach partnerskich.

Strona zlecająca zadanie ponosi niższe koszty zatrudnienia. Wszelkie koszta związane z ubezpieczeniem społecznym i innymi formami potrąceń opłacane są bezpośrednio przez osobę, której formą zatrudnienia jest B2B. Wystawia ona w każdym miesiącu fakturę VAT. Opcja ta obniża koszty dla strony zatrudniającej, a zatrudnionej osobie pozwala uzyskać wyższe wynagrodzenie.

B2B to także bardziej elastyczna forma zatrudnienia. Osoba świadcząca usługi może wykonywać je w różnych godzinach czy dniach tygodnia. Nie jest potrzebne także miejsce w biurze, ponieważ praca może być wykonywana gdziekolwiek. Tutaj liczy się głównie efekt, dlatego tak często decydują się na B2B osoby z branży IT.

A jak wygląda kwestia wolnych dni? Tu sprawa bardziej się komplikuje. B2B standardowo nie obejmuje dni wolnych w formie urlopów, ani zwolnień lekarskich. Oznacza to, że w przypadku wolnego dnia nie uzyskuje się żadnego wynagrodzenia. Niektóre firmy oferują jednak takie udogodnienie. Podpisując kontrakt, zawierają w nim paragraf o konkretnej ilości dni wolnych od pracy.

Charakterystyka formy zatrudnienia na UoP

 

Wszelkie kwestie związane z tą formą umowy opisane są bardzo szczegółowo w Kodeksie Pracy. W związku z tym pracodawca jest bardzo ograniczony. W zawieranej umowie pomiędzy stronami powinny znaleźć się informacje o miejscu jak i czasie wykonywania pracy.

Forma zatrudnienia na UoP nakłada wiele obowiązków na pracodawcę. Do głównych z nich możemy zaliczyć zapewnienie odpowiednich warunków BHP, przeprowadzenie szkolenia z tego zakresu. Ważne jest także zadbanie, aby pracownik nie przekraczał norm czasu pracy.

Nie należy zapominać o kwestiach finansowych, które wiążą się z zatrudnieniem na umowę o pracę. W przeciwieństwie do B2B należy zapewnić minimalne wynagrodzenie, które od 2021 roku wynosi 2800 zł brutto. Łączny miesięczny koszt, który obejmuje składki do ZUS, na Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych wynosi około 3373,44 zł.

B2B vs UoP – finanse

 

Warto zagłębić się w temat finansów. W przypadku UoP poza kwotą netto, która przelewana jest co miesiąc na konto pracownika, istnieje jeszcze kwota brutto. Składa się na nią podatek dochodowy, składki ZUS – w części obciążającej pracownika. Ponadto pracodawca ma obowiązek pokryć składki:

–        emerytalne – 9,76%,

–        rentowe – 6,5%,

–        wypadkowe – wysokość tej składki nie jest stała, uzależniona jest od kodów PKD prowadzonej działalności w pierwszych 3 latach i ilości wypadków w pracy,

–        na Fundusz Pracy – 2,45%,

–        na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – 0,10%.

 

W przypadku B2B pracodawca nie pokrywa tych świadczeń. Osoba która jest przedsiębiorcą sama musi je pokryć, a są to:

–        składka na ubezpieczenie emerytalne – 19,52% podstawy,

–        składka na ubezpieczenie rentowe – 8% podstawy,

–        składki na Fundusz Pracy – 2,45% od podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

–        składka wypadkowa – 1,67% podstawy,

–        ubezpieczenie zdrowotne – 9% podstawy wymiaru składki.

 

Wykonawca umowy B2B może też dobrowolnie opłacać składkę chorobową – 2,45% podstawy. Warto wiedzieć, że podstawa składki to kwota zaproponowana przez podatnika. Jednak nie może być mniejsza od 60% średniego miesięcznego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału.

Osoba wybierająca kontrakt może skorzystać z ulgi na start, która obniża składki. Można z niej korzystać przez pierwszych 6 miesięcy od rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po przekroczeniu tego okresu przez pozostałe 2 lata można skorzystać z preferencyjnej składki ZUS.

Po zakończeniu 2,5 lat działalności można płacić niższe składki społeczne od dochodu przez kolejne 36 miesięcy spełniając określone warunki – maksymalny czas korzystania z ulg to 66 miesięcy. Po zakończeniu tego okresu dalej można uzyskiwać kwoty wyższe niż na UoP. Ponadto mając B2B można wiele rzeczy odliczać od podatku, a to przyczynia się do niższych kosztów. 

Decyzja B2B vs UoP nie jest prosta. Pamiętaj, że ten wybór jest także wyborem obu stron, zarówno pracodawcy jak i pracownika. Jeśli zatrudniasz i zależy Ci na nawiązaniu konkretnej formy zatrudnienia, napisz to precyzyjnie w ogłoszeniu o pracę. Dzięki temu unikniesz ewentualnych rozczarowań z obu stron.