CENNIK USŁUG KSIĘGOWYCH i KADROWO-PŁACOWYCH

Cenimy sobie długotrwałą współpracę, dlatego w Veritas Delta pierwszy miesiąc usług otrzymujesz gratis.

Uwaga! Dla podatników VAT +100,00 zł netto do ceny wybranego pakietu.

 • Księgi podatkowe 10
  200 zł netto
  • Do 10 dokumentów
  • Bez obsługi kadrowo-płacowej pracowników
 • Księgi podatkowe 20
  400 zł netto
  • Do 20 dokumentów
  • Obsługa kadrowo-płacowa – 1 pracownik w cenie
 • Księgi handlowe 20
  600 zł netto
  • Do 20 dokumentów
  • Bez obsługi kadrowo-płacowej pracowników
 • Księgi handlowe 50
  1500 zł netto
  • Do 50 dokumentów
  • Bez obsługi kadrowo-płacowej pracowników
 • Księgi handlowe 100
  3000 zł netto
  • Do 100 dokumentów
  • Obsługa kadrowo-płacowa – do 2 pracowników w cenie
 • Księgi handlowe 200
  6000 zł netto
  • Do 200 dokumentów
  • Obsługa kadrowo-płacowa – do 2 pracowników w cenie
 • Księgi handlowe 300
  9000 zł netto
  • Do 300 dokumentów
  • Obsługa kadrowo-płacowa – do 2 pracowników w cenie
 • Księgi handlowe obsługa premium
  wycena indywidualna
  • Księgowość doradczo – zarządcza

Cennik uzupełniający

 • Sporządzanie zakładowego planu kont 1000zł netto
 • Opłata za różnicę kursową – rozumianą jako powstałą w wyniku pojedynczej zapłaty za jeden dokument walutowy (opłata obejmuje wyliczanie różnicy kursowej wynikającej z prowadzenia rachunku walutowego) 5zł netto
 • Sprawozdanie roczne, w tym: Bilans, Rachunek zysków i strat (Rachunek wyników), Informacja dodatkowa- średnia miesięcznych opłat z ostatnich 12 m-cy za usługi księgowe nie mniej niż 600 zł netto
 • Sporządzenie bilansu – na życzenie Klienta 300zł netto
 • Sporządzanie rachunku zysku i strat- na życzenie Klienta 300zł netto
 • Wystawienie noty korygującej w imieniu klienta – 20zł netto
 • Przygotowywanie sprawozdań statystycznych dla GUS 200zł netto
 • Monitoring brakujących kosztów 500zł netto
 • Monitoring nierozliczonej sprzedaży 500zł netto
 • Korekta deklaracji podatkowych 100zł netto/szt.
 • Wypełnienie wniosku do leasingu/kredytu 1000zł netto/wniosek
 • Zestawienia dokumentacji do leasingu/kredytu 300zł netto/szt.
 • Doradztwo podatkowo-księgowe 200zł netto/1h
 • Zestawienia i inne potrzebne dane na zamówienie Zleceniodawcy – wycena indywidualna