Veritas Delta подбає за Вас про ведення бухгалтерського обліку облік єдиного податку oблік ПДВ (VAT) ведення обліку основних засобів підготовку податкових декларацій підготовку та подання періодичної фінансової звітності підготовку та подання звітів у Центральне статистичне управління (GUS) допомогу у формуванні облікової політики бухгалтерське консультування підготовку платіжних відомостей складення трудових та цивільно-правових договорів ведення поточних рахунків в органах соціального страхування (ZUS) та податкової інспекції (US) підготовку річних податкових декларацій для працівників ведення кадрової документації консультації з питань кадрової політики